Níu

.

Níu

Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người

Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại... chỉ người ta thương

Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình

Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa... khi hình bóng chia !

Nguyên Thoại 

Nguyên Thoại

.
Hàng cây đưa đón một thời
Giờ theo cơm áo xa rời lối xưa
Huế chừ vẫn đắm trong mưa
Hẹn ngày trở lại mà chưa có lần

qdong5

Đời vẫn thế phân vân chi mãi
Hẹn một ngày rỗi rãi về thăm
Ai ngờ cứ mãi xa xăm
Người ơi biết có trăm năm... gần kề !

Nguyên Thoại

qdong5

.
Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người

Nguyên Thoại

==========

Hàng cây đưa đón một thời
Giờ theo cơm áo xa rời lối xưa
Huế chừ vẫn đắm trong mưa
Hẹn ngày trở lại mà chưa có lần

qdong5

Nguyên Thoại

.
Níu làm chi những xa vời
Níu nhung cùng nhớ rối bời tháng năm

Thu Phong

Níu gần cả những xa xăm
Níu con đường nhỏ ghé thăm ngõ chờ

Nguyên Thoại

Thu Phong

.
Níu tình đã có chơi vơi
Níu câu hát cũ tả tơi giọng hò

Nguyên Thoại

Níu làm chi những xa vời
Níu nhung cùng nhớ rối bời tháng năm

Thu Phong

Nguyên Thoại

.
Níu trăng đã có lời thề
Níu câu quan họ đừng về người ơi!

Thu Phong

Níu tình đã có chơi vơi
Níu câu hát cũ tả tơi giọng hò

Nguyên Thoại

Thu Phong

.

.
Níu con chữ da diết từ
Níu ngày trở lại... ngất ngư mộng về

Nguyên Thoại

Níu trăng đã có lời thề
Níu câu quan họ đừng về người ơi!

Thu Phong

Nguyên Thoại

.
Níu câu thơ thêm vấn vương
Níu lời hò hẹn... con đường tương tư

Cát Biển

Níu con chữ da diết từ
Níu ngày trở lại... ngất ngư mộng về

Nguyên Thoại

Cát Biển

Níu lời hò hẹn

Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại... chỉ người ta thương
...
...
Níu câu thơ thêm vấn vương
Níu lời hò hẹn... con đường tương tư