Treo !

.

Treo...

Tình treo con chữ thành thơ
Chờ treo nỗi nhớ hai bờ sông Ngân

Em treo anh chút tần ngần
Mây treo đầu núi gió bần thần theo

Gần nhau treo phận bọt bèo
Xa nhau treo cả ngặt nghèo đong đưa

Thương nhau treo cả chát chua
Ghét nhau treo cả bốn mùa nhớ nhau

Nguyên Thoại
Nguyên Thoại

Trời ơi là trời nan giải thật không biết chỉnh lại hai câu đó ra răng đây cho NT thời gian hí... treo cao quá chừ leo lên tháo hơi lâu... Rất mong bạn ghé lại lần sau và phá tùy thích
Chúc vui
Nguyên Thoại

M.Duyên

Treo thế này thì chết mất thôi!

Chào anh Nguyên Thoại.
MD mới ghé nhà anh chơi. Tính ở lâu vì chưa có ai tranh thủ tham quan vãn cảnh mà thấy anh... hù dữ quá nên thôi về. Đợi trái tim bình thường trở lại sẽ qua xem tiếp.
Mà phải không: "Gần nhau treo phận bọt bèo/Xa nhau treo cả ngặt nghèo đong đưa..."
Chết chắc!
Hihihi. Lần đầu mới ghé mà phá quá chủ nhà chắc không cho vô nữa.